Tematyka konferencji

Tematyka Krajowej Konferencji Automatyki KKA'2020 obejmuje wszystkie zagadnienia związane z automatyką, sterowaniem i robotyką, a w szczególności następujące obszary badań:

1. Modelowanie, identyfikacja i badanie właściwości układów automatyki;  

     w tym:

 1. 1.1 Liniowe układy dynamiczne z czasem ciągłym i dyskretnym.
 2. 1.2 Nieliniowe układy dynamiczne z czasem ciągłym i dyskretnym, układy chaotyczne.
 3. 1.3 Systemy zdarzeń dyskretnych (discrete event systems).
 4. 1.4 Systemy sieciowe i złożone układy automatyki.
 5. 1.5 Systemy stochastyczne.
 6. 1.6 Układy nieskończenie wymiarowe, układy o parametrach rozłożonych.
 7. 1.7 Systemy rozmyte i sztuczne sieci neuronowe.
 8. 1.8 Układy n-D, układy dodatnie, układy niecałkowitego rzędu.
2. Metody projektowania układów sterowania;  

     w tym:

 1. 2.1 Układy liniowe, układy ze sprzężeniem zwrotnym, projektowanie i dobór regulatorów dla układów liniowych z uwzględnieniem układów n-D, dodatnich, nieskończenie wymiarowych, osobliwych, ułamkowych.
 2. 2.2 Układy nieliniowe, projektowanie nieliniowych układów sterowania ze sprzężeniem zwrotnym, metody lapunowskie, układy pasywne, liniowe regulatory w układach nieliniowych.
 3. 2.3 Projektowanie sterowania układami o zmiennych parametrach, sterowanie adaptacyjne, sterowanie odporne, sterowanie ślizgowe, układy uczące się, sterowanie predykcyjne, sterowanie w obecności uszkodzeń, nadzór i bezpieczeństwo w układach sterowania.
 4. 2.4 Sterowanie optymalne i gry różniczkowe.
 5. 2.5 Sterowanie wykorzystujące analizę danych (data-driven control), systemy ekspertowe w sterowaniu.
3. Metody obliczeniowe, przetwarzania danych i przekazywania informacji w sterowaniu;  

     w tym:

 1. 3.1 Sterowanie komputerowe, mikrokomputerowe, procesory sygnałowe i regulatory wbudowane. Układy czasu rzeczywistego. Interfejsy człowiek-komputer. Metody i narzędzia nadzoru i wizualizacji.
 2. 3.2 Systemy cyber-fizyczne (cyber-physical systems).
 3. 3.3 Metody przetwarzania danych, data-mining, układy sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej, algorytmy heurystyczne, badania operacyjne, inżynieria wiedzy.
 4. 3.4 Układy tele-informatyczne, sterowanie poprzez sieć, złożone układy automatyki.
 5. 3.5 Sprzęt i urządzenia wykonawcze automatyki.
4. Robotyka i układy mechatroniczne;  

     w tym:

 1. 4.1 Konstrukcja, projektowanie i sterowanie manipulatorami i robotami stacjonarnymi, robotami mobilnymi, latającymi i pływającymi.
 2. 4.2 Roboty inteligentne, czujniki i układy percepcji, systemy wizyjne, fuzja informacji, roboty autonomiczne.
 3. 4.3 Interakcje robot-człowiek, robotyka społeczna, roboty rehabilitacyjne i ratunkowe.
 4. 4.4 Sterowanie formacją robotów, współpraca i komunikacja, systemy agentowe.
5. Zautomatyzowane systemy wytwarzania i produkcji;  

     w tym:

 1. 5.1 Internet Rzeczy (Internet of Things), Przemysł 4.0 (Industry 4.0) i inne systemy i metodologie sterowania systemami wytwarzania.
 2. 5.2 Modelowanie, projektowanie i sterowanie procesami w przedsiębiorstwie, systemy sterowania w przedsiębiorstwie (e-enterpise, enterprise control systems), systemy sterowania w logistyce.
 3. 5.3 Integracja systemów sterowania w przedsiębiorstwie, systemy złożone i hierarchiczne, komunikacja i systemy sieciowe.
6. Systemy automatyki przemysłowej;  

     w tym:

 1. 6.1 Sterowanie procesami chemicznymi, w przemyśle spożywczym, rafineryjnym, oczyszczania ścieków.
 2. 6.2 Sterowanie w przemyśle wydobywczym, hutnictwie i przetwarzaniu kopalin.
 3. 6.3 Systemy sterowania w energetyce, przetwarzanie energii.
7. Sterowanie ruchem i systemy transportowe;  

     w tym:

 1. 7.1 Sterowanie ruchem w obecności tarcia i zakłóceń, automatyka napędu elektrycznego.
 2. 7.2 Systemy sterowania w pojazdach lądowych, modelowanie i diagnostyka, dynamika pojazdu, integracja systemów sterowania w pojeździe.Bezpieczeństwo i diagnostyka, pojazdy autonomiczne.
 3. 7.3 Aktywna eliminacja drgań i hałasu.
 4. 7.4 Układy sterowania w obiektach pływających nawodnych i podwodnych.
 5. 7.5 Układy sterowania w obiektach latających płatowych i wirnikowych.
8. Sterowanie procesami i systemami biologicznymi, medycznymi i ekologicznymi;  

     w tym:

 1. 8.1 Modelowanie i sterowanie w rolnictwie.
 2. 8.2 Modelowanie i sterowanie w systemach biologicznych, medycznych, w fizjologii, sporcie i psychologii.
 3. 8.3 Modelowanie i sterowanie w eko-systemach.
9. Sterowanie w systemach społecznych i społeczne odziaływanie automatyki;  

     w tym:

 1. 9.1 Modelowanie i sterowanie w systemach finansowych, biznesowych, makro i mikro-ekonomicznych, w systemach społecznych i politycznych.
 2. 9.2 Inteligentne miasta (smart cities).
 3. 9.3 Społeczne odziaływanie automatyki i robotyki.
 4. 9.4 Edukacja w obszarze automatyki i robotyki.