Publikacje konferencyjne KKA'2020

Materiały zostały wydane w serii Advances in Intelligent Systems and Computing wydawnictwa Springer

Są indeksowane w:

  • ISI Proceedings,
  • EI-Compendex,
  • DBLP,
  • SCOPUS,
  • Google Scholar and Springerlink.

Komitet Naukowy konferencji pozostaje w kontakcie z redakcjami czasopism naukowych indeksowanych na liście JCR.

Redakcje

przyjmą rekomendacje Komitetu Naukowego konferencji dotyczące publikacji artykułów będących rozwinięciem referatów zaprezentowanych na konferencji.