Krajowa Konferencja Automatyki KKA'2020KKA - cykliczna konferencja Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk jest organizowana od roku 1958 co 3 lata.

Szanowni Państwo,

Ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zorganizowanie Krajowej Konferencji Automatyki KKA 2020 w tradycyjnej formie nie jest możliwe. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu Konferencji w trybie zdalnym w terminie 14-29 października. Na przełomie września i października zarejestrowani uczestnicy KKA otrzymają dostęp do systemu, który umożliwi zamieszczenie prezentacji. Możliwe będzie udostępnienie:
  • prezentacji w formie nagranego wykładu w formacie mp4,
  • prezentacji w formacie pdf,
  • pojedynczego slajdu pdf podsumowującego najważniejsze osiągnięcia opisane w pracy.
System umożliwi także zadawanie pytań i komentowanie referatów oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. Materiały konferencyjne, zawierające przygotowaną przez wydawnictwo Springer monografię Advanced, Contemporary Control - Proceedings of KKA 2020 - The 20th Polish Control Conference oraz referaty opublikowane w sekcji late breaking results, zostaną wszystkim uczestnikom KKA 2020 dostarczone pocztą.

XX Krajowa Konferencja Automatyki rozpocznie się 14 października 2020 roku,

a jej gospodarzem będzie Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej.


Zapraszamy do udziału w KKA 2020!